De statutaire activiteiten van de stichting richten zich op:

Artikel 2
2.1. Het stimuleren, optimaliseren en exploiteren van artistieke, culturele en informatieve presentaties, alles in de ruimste zin begrepen.

2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het (doen) vervaardigen van artistieke, culturele en informatieve uitingen;
- het (doen) verzorgen, exploiteren en uitgeven van artistieke, culturele en informatieve presentaties;
- het oprichten en deelnemen in rechtspersonen welke zich op het terrein van de stichting begeven;
- het verstrekken van advies op bovenstaande gebieden;
- het aanwenden van alle overige wettelijk toegestane middelen